top of page
SOS RESCUE SMARTEVAC.jpg

SOS FOR BEDRE SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

BEREDSKAP

Alle offentlig plasser hvor det ferdes større antall mennesker bør ha ID TAGS tilgjenglig for bruk ved en eventuell hendelse

ANBEFALES

  • Arrangører

  • Hoteller

  • Flyplasser

  • Kommuner

  • Cruiseskip

  • Skoler

>

NØDETAT

Dersom en hendelse oppstår- og evakuering kreves, er det kun politi i samarbeid med kommune og nødetater som har tilgang til system for evakuering og registrering via ID TAGS

 vaktselskap

SOS RESCUE har et eget system til bruk for vektere og hjelpekorps som kan bistå arrangører for å trygge publikum dersom en hendelse skulle oppstå- og personen ikke selv kan redgjøre for seg.

thumbnail_IMG_2957 (1).jpg

Dersom vi hadde hatt dette under Viking Sky, ville vi ha mye bedre kontroll på de
evakuerte . Vi savnet et system som Smart Evac under denne aksjonen

Innsatsleder under Viking Sky, Hustadvika.

bottom of page