top of page
sos slide.jpg

TRYGGHET - BEREDSKAP - EVAKUERING

HVA SIER DE SOM

VIRKELIG VET HVA

SOM KREVES UNDER

EN HENDELSE ELLER EVAKUERING?

UKENTLIG MOTTAR NØDETATER OG POLITI HENVENDELSER OM DEMENTE PASIENTER PÅ "RØMMEN"

SOS RESCUE- ET HJELPE VERKTØY FOR PERSONELL OG EN TRYGGHET FOR LOKAL BEFOLKNINGEN

bottom of page