top of page
System for SIKKERHETSPERSONELL.jpg

velkommen til IDnordic

 - SOS RESCUE FOR KOMMUNER OG NØDETATER

Et system på tvers av etatene.jpg

Notoritet beredskap og samfunnssikkerhet.

SOS ivaretar og trygger lokalbefolkning og er et verktøy for økt samfunnssikkerhet og beradskap

System for AMK.jpg

Et verktøy for politi, vekter, helse og nødetat.

Merking, registrering og identifisering ved behov ved hendelser eller behov for notoritet..

Et system på tvers av beredskap.jpg

Kontroll på tvers av ulike operasjonsentraler.

Et system som kan deles mellom nødetat, politi og andre samvirkeaktører ved en hendelse

gdpr sos rescue.jpg

Sikkerhet, personvern og GDPR

SOS er utviklet i samarbeid med personer i politi, AMK og nødetater for å ivatera GDPR

sos redcross.jpg

Evakuer og registrer ved satt krisestab

Systemet kan deles mellom frivillige og andre samvirkeaktører og hjelpekorps

sos pårørende relatives.jpg

Varsling og media håndtering.

SOS gir operasjonssentraler mulighet for kontakt med pårørende

Et system for notoritet, samfunnssikkerhet, beredskap og trygghet

New Project (13) (1).png
New Project (11) (1).png
New Project (12) (1).png
oslo kommune spass.png

Hva sier de som håndterer hendelser i sanntid?

SOSRECUE.jpg

Innsatsleder i Politiet under Viking sky ulykken 2019

Hadde vi hatt SOS systemet under Viking Sky hendelsen, ville dette gjort vår jobb mye enklere. Vi savnet et system som smartevac  under denne hendelsen

SOSRECUE.jpg

Supervisor i Medic

Vi bruker mye tid på hvem vi har og forholde oss til på en festival. Det er viktig for oss og få personalie og eventuelle sykdommer etter medisin behov. SOS RESCUE kan være et hjelpemiddel og verktøy og kan absolutt redde liv!

SOSRECUE.jpg

Insatsleder i hjelpeorgansisjon

Jeg har deltatt i over 200 aksjoner og når jeg ble kjent med SOS Rescue i 2022 så jeg umiddelbart at dette var akkurat  hva vi som er ute i felter trenger! Jeg er gjerne ambasadør for SOS RESCUE!

Kontakt oss

Takk for din SOS henvendelse!

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page